jour précédent antaŭa tago

Vendredi 29 mars 2013 PARIS

Vendredon la 29an de marto 2013 PARIZO

Je reçois un message de Action-Visas : mon visa de transit pour la Biélorussie est revenu de l’ambassade. J’y cours : j’ai un visa de deux jours à prendre entre le huit et la quatorze avril, date d’expiration de mon visa pour la Russie.

Mi recevas retmasaĝon el « Action-visas » : mia vizo por Bielorusio revenis el ambasadejo. Mi kuras tie : mi havas vizon por du tagoj, uzebla inter la oka kaj la dekkvara de aprilo. La dekkvara estas la fino de mia vizo por rusio.