jour précédent antaŭa tago

Vendredi 29 mars 2013 PARIS

Vendredon la 29an de marto 2013 PARIZO

Je reçois un message de Action-Visas : mon visa de transit pour la Biélorussie est revenu de l’ambassade. J’y cours : j’ai un visa de deux jours à prendre entre le huit et la quatorze avril, date d’expiration de mon visa pour la Russiee commence par aller en tramway vers le château de Pillnitz dans la vallée de l’Elbe, dix kilomètres en amont de Dresde.

Mi recevas retmasaĝon el « Action-visas » : mia vizo por Bielorusio revenis el ambasadejo. Mi kuras tie : mi havas vizon por du tagoj, uzebla inter la oka kaj la dekkvara de aprilo. La dekkvara estas la fino de mia vizo por rusio.Mi kommencas por iri per tramo al kastelo de Pillnitz en la valo de la Elbo, dek kilometroj almonte de Dresdeno.