jour précédent antaŭa tago

Vendredi 29 novembre 2013 VOLGOGRAD

vendredon, la 29an de Novembro 2013 VOLGOGRAD

Je dispose d’une journée pour me promener dans Volgograd. Je reprends le train ce soir pour Astrakhan. Je commence par aller à la gare poser mon sac. Il neige, il vente. Je sorts ma chapka de mon sac : une femme policier vient me la secouer, brosser et ajuster sur ma tête avec un grand sourire.
Je commence pour vouloir aller voir le monument commémoratif de la bataille de Stalingrad. Je manque l’arrêt de tramway et descend une station après. Je découvre un grand marché. A l’entrée, un orchestre d’hommes en tenue militaire joue. Beaucoup de gens donnent de l’argent. Je n’arrive pas à avoir d’explications. Je prends une photo et achète un CD.
Je fais le tour du marché : on y vend beaucoup d’équipements contre le froid : chaussettes, gants, bottes, vestes rembourrées, casquettes, bonnets.
Je reprends le tramway dans l’autre sens et arrive au monument : il est vraiment impressionnant. A coté a été construite une église orthodoxe.
Je reprends le tramway en direction du musée. Je ne trouve pas spécialement intéressant : des affiches, des armes, des uniformes, des médailles, des cartes. Presque tout est en russe. Je ressorts. A coté, il y a en principe un monument aux vétérans de la guerre d’Afghanistan, mais l’accès en est barré (pour travaux ?).
Je mange pour 2,5 euros dans un espèce de fast-food à la russe : une soupe, une crêpe à la viande, un petit pain fourré à la viande, et un verre de sirop de fruit. Avec en plus le sourire des vendeuses qui me demandent où est la « mama », je suppose ma compagne.
Il me reste du temps : je prends le tramway presque jusqu’au terminus : des usines à l’aspect délabré. L’une d’entre elles au moins est en activité. Elle se nomme « Barricada » et pleins de voitures sont garées à l’entrée. De l’autre coté de la route se trouvent des immeubles. Le pays est assez homogène : les rues de Mourmansk au nord et de Volgograd au sud se ressemblent.
Je reviens à la gare : il y a beaucoup de militaires en tenue avec des caisses de matériel. Est-ce le voisinage de la Tchétchénie, ou le fait que nous sommes le vendredi soir ?
Mon train Volgograd Grozny part à 18h55. Je vais encore passer une nuit dans le train. Cela me fait faire des économies d’hôtel. De toute façon, il n’y a pas de choix : il n’y a qu’un train, et c’est la nuit. Tant pis pour le paysage.

Mi havas unu tagon por viziti Volgogradon . Mi prenas la trajnon tiu nokto al Astrakhan . Mi komencas per iri al la stacidomo lasi mian sakon. Neĝas , ventas . Mi prenas mian chapkon el mia sako : policistino venas antaŭ mi , prenas la chapka , svingas ĝin, brosas ĝin , kaj metas ĝin sur mia kapo kun rideto .
Mi iras al la memormonumento pri la batalo de Stalingrado . Mi prenas la tramo, sed preterpasas la haltejon. Mi malsupreniras al la sekva stacio. Mi malkovras grandan merkaton. Ĉe la enirejo , grupo de homoj en militaj uniformoj ludas muzikon. Multaj personoj donas monon. Mi ne povas havi eksplikajojn. Mi fotaj kaj aĉetas KD. Sur ĝi estas skribita :El Afgano al Ĉeĉenio.
Mi pomenas tra la merkato: ili vendas multe da ajoj kontraŭ la malvarmon : ŝtrumpetojn , gantojn , botojn , dikajn jakojn , ĉapelojn , kaskedojn .
Mi prenas la tramon en la inversa direkto kaj atingas la monumenton: ĝi estas vere impresa . Aparte estas konstruita ortodoksa preĝejo.
Mi prenas la tramo al la muzeo. Mi ne trovas ĝin aparte interesa: afiŝoj, armiloj, uniformoj , medaloj , mapoj . Preskaŭ ĉio estas en la rusa. Mi foriras . Ekstere, estas normale monumento pri veteranoj de la milito en Afganio , sed aliro estas blokita ( por laboro ? ) .
Mi manĝas por 2,5 eŭroj en speco de rusa rapida manĝeĵo : unu supo , unu krespo kun viando , unu paneto plenigita da karno kaj unu glaso da frukto siropo. Plus ridetaj vendistinoj , kiuj demandas al mi, kie estas la " mama " , mi supozas, mia edzino.
Mi ankoraŭ havas iom da tempo , mi prenas la tramo preskaŭ ĝis la fino de la linio. Mi vidas uzinojn kun kaduka aspekto. Unu el ili almenaŭ estas aktiva. Ĝi nomiĝas " Barricada " kaj multaj aŭtoj estas parkitaj ĉe la enirejo. Sur la alia flanko de la vojo ekzistas konstruaĵoj.
La ruslando estas sufiĉe homogena : La stratoj de Murmansk en la nordo kaj de Volgogrado sude havas la saman stilon.
Mi revenas al la stacidomo: tie estas multe da soldatoj kun skatoloj da ajoj. Ni estas proksime de Ĉeĉenio , aŭ eble tio estas nur ĉar estas vendredo ?
Mia trajno Volgogrado - Grozni foriras je 18:55 . Mi pasos la nokton en la trajno. Mi savos hotelo prezo.
Ĉiuokaze , ne estas ebleco elekti : ekzistas nur unu trajno, kaj ĝi estas en la nokto. Mi ne vidos la pejzaĝon.

DSCN4728
Figure 57 Volgograd: un cinéma
Figuro 57 Volgograd: kinejo
DSCN4729
Figure 58 Volgograd: un obelisque
Figuro 58 Volgograd: obelisko
DSCN4730
Figure 59 Volgograd: la gare
Figuro 59 Volgograd:la stacidomo
DSCN4731
Figure 60 Volgograd: un orchestre de rue
Figuro 60 Volgograd strato muzikistaro
DSCN4732
Figure 61 Volgograd: un marché
Figuro 61 Volgograd: merkado
DSCN4733
Figure 62 Volgograd: le memorial
Figuro 62 Volgograd: la memorejo
DSCN4734
Figure 63 Volgograd: le memorial
Figuro 63 Volgograd: la memorejo
DSCN4736
Figure 64 Volgograd: le memorial
Figuro 64 Volgograd la memorejo
DSCN4737
Figure 65 Volgograd: le memorial
Figuro 65 Volgograd la memorejo
DSCN4739
Figure 66 Volgograd: l'église prés du mémorial
Figuro 66 Volgograd: la preĝejo apud la memorejo
DSCN4740
Figure 67 Volgograd: le memorial
Figuro 67 Volgograd: la memorejo
DSCN4743
Figure 68 Volgograd: ruine conservée en souvenir
Figuro 68 Volgograd: ruino konservita pri memoro
DSCN4744
Figure 69 Volgograd: statue devant la ruine
Figuro 69 Volgograd: statuo antaŭ la ruino
DSCN4745
Figure 70 Volgograd: la Volga
Figuro 70 Volgograd la Volgo
DSCN4746
Figure 71 Volgograd: une affiche dans le musée
Figuro 71 Volgograd : afiŝo en la muzeo
DSCN4749
Figure 72 Volgograd: devans le musée
Figuro 72 Volgograd: antaŭ la muzeo
DSCN4750
Figure 73 Volgograd: bâtiment officiel
Figuro 73 Volgograd : oficiala konstruaĵo
DSCN4751
Figure 74 Volgograd: publicité pour le beaujolais nouveau
Figuro 74 Volgograd: anonco pri nova franca vino
DSCN4752
Figure 75 Volgograd: une avenue
Figuro 75 Volgograd: avenuo
DSCN4753
Figure 76 Volgograd: un phare