jour précédent antaŭa tago

Samedi 21 décembre 2013 TRABZON(TURQUIE)

Sabaton la 21an de Decembro 2013 TRABZON (TURKIO)

Avec quelques difficultés, je retrouve la gare routière, et change le reste de mon argent géorgien en livres turques.
A 10h30, on me fait monter dans une voiture jusqu’à un autre endroit de la ville, où passe le bus.
J’ai la place numéro 29 : une des plus mauvaises, devant la sortie centrale du bus, avec impossibilité d’étendre ses jambes.
Nous prenons la direction de la frontière. Là, c’est un peu la pagaille : quatre guichets de contrôle du coté géorgien, deux seulement du coté turc, avec un queue sans organisation. Heureusement, ça avance plus vite du coté turc : on ne vous prend pas en photo comme du coté géorgien. Une fois sorti de tout cela, je suis séparé des autres passagers du bus. J’en retrouve deux, puis un autre viens nous chercher : le bus est garé un peu plus loin.
Nous repartons. Quelques kilomètres plus loin, nous changeons de bus, et mon numéro de place correspond à une place normale, avec possibilité d’allonger les jambes sous le siège précédent. Si dans les bus Euroline et Ecoline, en Europe, nous avions une hôtesse souriante, ici, nous avons un steward autoritaire, qui surveille que chacun reste à sa place, et communique les places libres au responsables de la compagnie, aux prochains arrêts.
Les deux cents premiers kilomètres du bus, jusqu’à Trabzon, sont lents. Le bus s’arrête dans toutes les villes pour prendre des passagers. La soute à bagages est pleine. Les employés se disputent sur la façon d’y caser les bagages des nouveaux passagers.
Au premier abord, l’est de la Turquie parait plus prospère que la Géorgie : des immeubles repeints, des villes avec des trottoirs corrects. Je suis sorti de l’ex-URSS, et retrouve des villes de standards ouest européens.
Après Trabzon, le bus s’arrête toutes les quatre heures dans une aire aménagée, avec toilettes, restaurant, boutiques. C’est bien agréable. Je retrouve la cuisine turque, que j’avais découverte in y a quarante trois ans !
Nous arrivons à Istanbul vers huit heures du matin. Le bus nous laisse dans une gare routière à la périphérie de cette mégapole.

Sabaton , 21an de Decembro, 2013 Kun iom da malfaciaĵo , mi trovas la bushaltejon kaj ŝanĝas la reston de mia kvartelan monon en turkisajn pundojn .
Je 10:30, ili metas min en aŭto al alia loko en la urbo kie la buso pasos .
Mi havas la sidlokon numero 29 : la plej malbona , en la centro de la buso malantaŭ la elirejo , sen kapableco de etendi miajn krurojn.
Ni prenas la direkto de la limo. Tie, estas iom da malordo : kvar kontrolo fenestrojn en la kartvela flanko , nur du en la turka flanko , kun vosto neorganizita . Feliĉe , estas pli rapide en la turka flanko : ili ne fotas vojaĝantoj, kiel en la kartvela flanko. Post tio mi estas disigita de la aliaj pasaĝeroj de la buso . Mi trovas du el ili,kaj poste unu alia venas por gvidi nin , la buso estas parkita iom pli for.
Ni eliras. Post kelkajn kilometrojn , ni ŝanĝas de aŭtobuso , kaj mia sidloko numero estas pri normala pozicio, kun la ebleco de etendi la krurojn sub la antaŭa sidloko. Se en la Euroline kaj Ecoline aŭtobusoj , en Eŭropo , ni havis ridetante stewardino , ĉi tie ni havas aŭtoritata stewardo, kiu kontrolas , ke ĉiu restas ĉe sia sedĝo. Li komunikas liberajn seĝojn al kompanio oficistoj ĉe la sekva haltejo.
Dum la unuaj du cent kilometroj al Trabzon la buso malrapidas. Gxi haltas en ĉiu urbo por preni pasaĝerojn. La pakaĵo kupeo estas plena. Dungitoj diskutas pri kiel trovi lokon por la bagaĝoj de novaj pasaĝeroj.
El la unua impreso , orienta Turkio ŝajnas pli prospera ol Kartvelio. Konstruaĝoj estas freŝdataj farbitaj , urbo stratoj havas taŭgan trotuaroj . Mi estas foririta el la eksa Sovetunio, kaj vidas urboj de okcidenta eŭropo normoj .
Post Trabzon , la buso haltas ĉiun kvar horojn en repozo areo kun tualetoj , restoracio , butikojn . Tio estas agrabla . Mi retrovas la turka kuirarto, kiun mi ekkonis kvardek-tri jaroj antaŭe!
Ni alvenas en Istanbulo ĉirkaŭ la oka horo matene . La buso lasas nin en buso stacidomo en la periferio de la metropolo.

DSCN5351
Figure 1 Le bus au départ de Batum
Figuro 1 La buso kiam ni foriras el Batum
DSCN5353
Figure 2 La route le long de la mer Noire
Figuro 2 La vojo laŭ la Nigra Maro
DSCN5354
Figure 3 La route le long de la mer Noire
Figuro 3 La vojo laŭ la Nigra Maro
DSCN5355
Figure 4 Une ville de l'Est de la Turquie
Figuro 4 Urbo en la Eesto de Turkio
DSCN5356
Figure 5 Une ville de l'Est de la Turquie
Figuro 5 Urbo en Eesto de Turkio
DSCN5358
Figure 6 Trabzon
Figuro 6 Trabzon
DSCN5359
Figure 7 L'arrivée à Istanbul
Figuro 7 La alveno en Istanbul
DSCN5360
Figure 8 L'arrivée à Istanbul
Figuro 8 La alveno en istanbul