jour précédent antaŭa tago

Mardi 3 janvier 2017

Mardon la 3an de januaro 2017

Mardi 3 janvier 2017
J’ai logé dans une chambre au siège du club d’espéranto. Après la toilette, le rasage et une douche, c’est le petit déjeuner avec des salades diverses, de petits poissons (plus petits que les sardines en boite vendues en France) et du café turc.
Un jeune espérantiste et son amie nous emmène dans sa voiture faire le tour de Krasnoïarsk. Nous sommes quatre en tout. La voiture est assez ancienne : une voiture come j’avais quand j’étais jeune, mais elle roule. Nous allons nous promener sur les rives de l’Ienisseï. Il y a une exposition de copies de peintures en plein air. Ensuite, nous visitons un musée avec pas mal de choses, dont un étage consacré aux peuples originaux de Sibérie.
Nous repartons et allons dans un parc. Les familles y viennent, et les enfants sont rois : toboggans en glace, poneys, chevaux, rennes, pour les promener.
Nous retrouvons Vladimir, et allons voir une chapelle sur un point haut de Krasnoïarsk. Vladimir se déguise en père Noël : ma surprise est totale, je ne le reconnais pas.
Je commence à m’inquiéter pour mon train : je fais quelques courses et mes amis me conduisent sur le quai. J’ai l’impression que je les connais depuis longtemps.

Mardon la 3an de januaro 2017
Mi dormis en ĉambro en la sidejo de la Esperanto-klubo. Post purigado, razado kaj duŝo, alvenas la matenmanĝon kun diversaj salatoj, malgrandaj fiŝoj (pli malgranda ol sardinoj en ladskatolo venditaj en Francio) kaj turka kafo.
Juna Esperanto kaj lia amikino prenas nin en lia aŭto al ĉirkaŭiri Krasnoyarsk. Ni estas kvar. La aŭto estas malnova kiel aŭtoj mi havis kiam mi estis juna, sed ĝi rulas. Ni iras en la bordo de la Yenisei. Estas ekspozicio de kopioj de pentraĵoj ekstere. Ni anka ŭ vizitas muzeon kun multaj aferoj, inkludante eta ĝo dediĉita al la originalaj popoloj de Siberio.
Ni eliras kaj iras al parko. Familioj venas tien, kaj la infanoj estas re ĝoj : glacio toboganoj, , poneoj, ĉevaloj, rangiferoj, por promeni ilin.
Ni renkontas Vladimir, kaj vidas pre ĝejeton sur alta punkto de Krasnoyarsk. Vladimir vesti ĝas kiel Patro Kristnasko. Mi estas tuta surprizita, mi ne rekonis lin.
Mi komencas maltrankvili ĝ pri mian trajno.Mi a ĉetas ajojn por la voja ĝo kaj miaj amikoj kondukas min sur la kajo. Mi impresiĝas kiel mi konis ilin delonge.

tn_DSCN845
Figure 148 Krasnïarsk la collection de crocodiles du club d’espéranto (en espéranto : crocodiler signifie parler dans sa langue entre espérantistes)
Krasnojarsk : la krokodiloj de la klubo
tn_DSCN0846
Figure 149 Krasnïarsk l’opera
Krasnojarsk la operejo
tn_DSCN0847
Figure 150 Krasnïarsk Statue à l’entrée de l’opéra
Krasnojarsk : statuo apud la operejo
tn_DSCN0848
Figure 151 Krasnïarsk Statues prés de l’opéra
Krasnojarsk Statuoj apud la operejo
tn_DSCN0849
Figure 152 Krasnïarsk statues en glace
Krasnojarsk : statuoj en glacio
tn_DSCN0850
Figure 153 Krasnïarsk exposition sur le bord de l’ïéniessei
Krasnojarsk Ekzibitio apud la rivero Ienissei
tn_DSCN0850
Figure 154 Krasnïarsk un igloo
Krasnojarsk igluo
tn_DSCN
Figure 155 Krasnïarsk dessin exposé
Krasnojarsk desegnaĵo montrata
tn_DSCN0853
Figure 156 Krasnïarsk dessin exposé
Krasnojarsk desegnaĵo montrata
tn_DSCN0855
Figure 157 Krasnïarsk le musée
Krasnojarsk la muzeo
tn_DSCN0856
Figure 158 Krasnïarsk le musée
Krasnojarsk la muzeo
tn_DSCN0857
Figure 159 Krasnïarsk le musée : vêtements de peuples anciens de Sibérie
Krasnojarsk la muzeo : vestajoj de antikvaj popoloj de Siberio
tn_DSCN0858
Figure 160 Krasnïarsk le musée : maison ancienne
Krasnojarsk la muzeo ! malnova domo
tn_DSCN0859
Figure 161 Krasnïarsk le musée : maison sur traineau
Krasnojarsk la muzeo : speciala logejo
tn_DSCN0860
Figure 162 Krasnïarsk le musée : vêtement de chamanes
Krasnojarsk la muzeo : vestajoj de ŝamanoj
tn_DSCN0862
Figure 163 Krasnïarsk le musée :dessins anciens
Krasnojarsk la muzeo : antikvaj desegnaĵoj
tn_DSCN0864
Figure 164 Krasnïarsk la muzeo : reconstitution d’un rhinocéros laineux
Krasnojarsk : la muzeo
tn_DSCN0865
Figure 165 Krasnïarsk le musée : un bœuf musqué
Krasnojarsk : la muzeo
tn_DSCN0866
Figure 166 Krasnïarsk le musée : un renard blanc
Krasnojarsk : la muzeo
tn_DSCN0867
Figure 167 Krasnïarsk le musée : billet de banque ce la période d’hyperinflation (1991_1992)
Krasnojarsk la muzeo : banko biletoj de 1991 1992
tn_DSCN0869
Figure 168 Krasnoïarsk le musée : coupons de rationnement (vers 1991)
Krasnojarsk kuponoj por aĉeti manĝoĵo (apud 1991)
tn_DSCN0870
Figure 169 Krasnïarsk le musée : traineau
Krasnojarsk : la muzeo
tn_DSCN0871
Figure 170 Krasnïarsk : le musée : des samovars
Krasnojarsk la muzeo
tn_DSCN0872
Figure 171 Krasnïarsk le musée : maison ancienne, avec le lit au dessus du feu
Krasnojarsk la museo : malnova domo kun la lito super la fajro
tn_DSCN0874
Figure 172 Krasnoïarsk Dans un parc, pour les enfants
Krasnojarsk : en parko por infanoj
tn_DSCN0875
Figure 173 Krasnïarsk : dans un parc pour les enfants
Krasnojarsk : en parko por infanoj
tn_DSCN0876
Figure 174 Krasnïarsk dans un parc : un sapin
Krasnojarsk en parko
tn_DSCN0878
Figure 175 Krasnoïarsk dans un parc : la pyramide de glace à escalader
Krasnojarsk : en parko : la piramido en glacio por supreniri
tn_DSCN0879
Figure 176 Krasnoïarsk dans un parc pour les enfants
Krasnojarsk : en parko por infano
tn_DSCN0881
Figure 177 Krasnoïarsk une chapelle sur un point haut
Krasnojarsk preĝejeto sur alta punkto
tn_DSCN0882
Figure 178 Krasnoïarsk vue du point haut
Krasnojarsk : vido el monteto
tn_DSCN0883
Figure 179 Krasnïarsk vue de la ville
Krasnojarsk vido de la urbo
tn_DSCN0897
Figure 180 Krasnïarsk avec le père Noël espérantiste
Krasnojarsk kun la esperantista krisnasko patro
tn_DSCN0898
Figure 181 Krasnïarsk la gare
Krasnojarsk la stacidomo