jour précédent antaŭa tago

Lundi 4 décembre 2017 DIEN BIEN PHU - HANOÏ

Lundo 4an de decembro 2017 DIEN BIEN FU - HANOÏ

Lundi 4 décembre 2017
Je suis à 4h45 à la gare routière. Le bus est à 5h30.
Nous circulons dans un magnifique paysage.
A l’arrêt pour le déjeuner, je photographie des femmes d’une minorité ethnique.
Je constate que depuis mon arrivée au Vietnam, je n’ai pas vu de temple ni de pagode, seulement des autels des ancêtres à l’entrée des maisons.
A l’approche de Hanoï, je remarque que les maisons modernes ont des pointes sur le toit : surement des paratonnerres.
A l’approche de Hanoï, ce sont des immeubles de trente étages, comme en chine, et un nombre incalculable de vélomoteurs et de scooters.
A la gare routière, je suis assailli par les chauffeurs de vrais ou faux taxis. Je vais dans la file officielle et prends le premier.
Je paie 220 000 dongs ( 9 euros) presque autant que le bus depuis Dien Bien Phu.
J’arrive au « Rendez-vous hostel ». Le réceptionniste m’attribue un lit en bas, bien que j’aie réservé un lit en haut, légèrement moins cher. Ce sont des lits « capsule » avec aération et sortie du coté des pieds.
Je me renseigne sur les excursions vers la baie d’Along et l’ile de Cat Ba.
Je ressors manger : c’est vraiment le quartier routard : beaucoup d’hôtels, d’auberges de la jeunesse et de restaurants. Il y a quand même quelques restaurants vietnamiens.

Lundo 4an de decembro 2017
Mi estas je 4:45 ĉe la busa stacio. La buso estas je 5:30.
Ni rajdas en bela pejzaĝo.
Kiam mi ĉesas por tagmanĝo, mi fotas virinojn de etna minoritato.
Mi rimarkas, ke de mia alveno al Vjetnamujo, mi ne vidis templon aŭ pagodon, nur altaroj de la prapatroj ĉe la enirejo de la domoj.
Kiam Hanojo alproksimiĝas, mi rimarkas, ke modernaj domoj havas spikojn sur la tegmento: verŝajne fulmoforigiloj.
Kiam Hanojo alproksimiĝas, mi vidas tridekaj etaĝoj konstruaĵoj, kiel en Ĉinio, kaj multaj motircikloj kaj skoteroj.
Ĉe la busa stacidomo, mi estas atakita de la ŝoforoj de veraj aŭ falsaj taksioj. Mi iras en la oficialan vicon kaj prenas la unuan.
Mi pagas 220,000 dongojn (9 eŭrojn) preskaŭ tiel kiel la buso de Dien Bien Phu.
Mi alvenas al la "Rendez-vous hostel". La ricevisto donas al mi lito malsupre, kvankam mi rezervis liton supre, iomete pli malkara. Ĉi tiuj estas "kapsulo" lito kun ventilado kaj eliro ĉe la flanko de la piedoj.
Mi demandas pri vojaĝoj al Halong Bay kaj Cat Ba Island.
Mi eliras manĝi: ĝi vere estas la distrikta torrnistruloj: multaj hoteloj, junaj gastigantoj kaj restoracioj. Ankoraŭ ekzistas kelkaj vjetnamaj restoracioj.

tn_DSCN2403
Le paysage
la pejzaĝo
tn_DSCN2405
une femme sur le bord de la route
Virino sur la rando de la vojo
tn_DSCN2407
Affiche
afiŝo
tn_DSCN2409
paysage
la pejzaĝo
tn_DSCN2410
Monument commémoratif
Memorajo monumento
tn_DSCN2411
paysage
la pejzaĝo
tn_DSCN2412
des maisons avec paratonnerre
domoj kun fulmosuĉilo
tn_DSCN2413
des femmes d’une minorité ethnique
virinoj de etno minoriteco
tn_DSCN2414
aysage
la pejzaĝo
tn_DSCN2417
Des clémentines sur l'arbre
klementinoj sur arbo
tn_DSCN2418
Le bus Dien Bien Phu - Hanoï
la buso Dien Bien Phu – Hanoï
tn_DSCN2419
Mon repas du soir
Mia vespermanĝo