Etape 010
RUSSIE:MOSCOU IEKATERINEMBOURG
KAZAKSTHAN:ASTANA ALMATY
KIRGHIZTAN:BICHKEK OSH
OUZBEKISTAN:TACHKENT

Etapo 010
RUSIO:MOSKVO JEKATERINEMBURG
KAZAHIO:ASTANA ALMATY
KIRZIGIO:BICHKEK OSH
UZBEKIO:TACHKENT

carte etape 10 mapo etapo 10

Autres étapes

Aliaj etapoj